תקנון

החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים.

רשאים להשתתף בקנייה באתר הם בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני וכתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי בתוקף.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, המהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבית החברה לכל דבר ועניין.

גלישה באתר ובחנות המוצרים מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי הוראות תקנון זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי מתקנון זה הנך מתבקש לא להשתמש בחנות המוצרים ובאתר.

מכירה:

באתר מוצגים כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש, הליך המכירה יתבצע בתנאים הבאים:

 

חנות המכירות תציג רשימת מוצרים לרבות פרטים אודות המוצר/השירות המוצע למכירה. המכירה הינה עד גמר המלאי.

השלמת הליך הקניה מותנה באישור העסקה ע”י הלקוח באמצעות טלפון/דואר אלקטרוני תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה ובמידה והמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

ביטול עסקה:

כל לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981.

ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מקבלת המוצר. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב/פקס/באמצעות דוא”ל ישירות אל בית העסק.

במקרה של ביטול עסקה, יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא מעל סכום של 100 ₪ בהתאם לחוק.

אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר על הלקוח אל מחסני החברה באריזתו המקורית, שלם ללא פגיעה מסוג כלשהו בתוספת חשבונית העסקה.

מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר.

לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שבית העסק נתן הסכמתו מראש.

בית העסק רשאי לבטל מכירה או עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:

בעת טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר או בתיאור המוצר.

אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים להשתמש באתר באופן תקין.

במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור או דבר אשר ימנע ביצוע מכירה תקין

 1. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון/דואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה במעמד המכירה.

 

 1. במידה ואזל המלאי של המוצ לאחר שהתבצעה מכירה, בית העסק רשאי להציע מוצר חלופי שווה ערך או לבטל את המכירה

 

 1. בית העסק או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

 

אספקת המוצרים:

בית העסק ידאג לספק את המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת הלקוח כפי שהוזנה במעמד הרישום/ההזמנה, תוך 7 ימי עסקים, אלא אם כן צוין במפורשות אחרת.

בית העסק יפעל על מנת לספק את המוצרים/שירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדך המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס אשראי.

דמי המשלוח למוצרים הינם על חשבון בית העסק.

בית העסק אינו אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצרים במקרים הבאים:

 

במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור או דבר אשר ימנע ביצוע אספקה תקין.

שביתה אצל ספקים/נותני שירות הדרושים לייצור או הובלת המוצרים.

כל סיבה שאינה בשליטת בית העסק.

 1. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית רשאי יהיה בית העסק לספק את המוצרים ללקוח במקום סמוך וזאת בתיאום מראש מול הלקוח.

 

 1. זמני אספקת המוצרים/שירותים כוללים ימי עסקים בלבד, לא כולל שבתות, חגים וערבי חג.

 

 1. איסוף עצמי – ניתן לאסוף את המוצרים באיסוף עצמי מבית העסק בתיאום מראש בלבד.

 

התקנות:

התקנת המוצר תתבצע דרך מתקין מורשה.

 

ההתקנה הינה דרך מתקין מורשה באזור מגוריו של הלקוח. להצגת רשימת המתקינים המורשים לחץ כאן.

המשך קבלת שירות למשך שנה מתוקף האחריות הינה מול המתקין המורשה שבו הותקן המוצר.

אבטחת מידע ופרטיות

חברתנו כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברתנו ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

אישור התקנון מהווה הסכמה לחברתנו או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה צרו קשר עם שירות לקוחות.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה .

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

תנאים נוספים

 

 1.     החברה ו/או מי מטעמה שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.

 

 1.     המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו. המשתמש יהא מנוע מטענה כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.

 

 1.     המשתמש מתחייב לפצות את החברה בגין כל חסרון כיס שייגרם לה לאור הליכים משפטיים שיפתח נגדה ובכל מקרה בו תאלץ החברה להסתייע בשירותים משפטיים לאור מעשיו/או מחדליו של המשתמש ו/או לאור פנייתו לערכאות, יפצה המשתמש את החברה בסך מוסכם של 50,000$ ארה”ב בתוך 10 ימים ממועד פנייתו לערכאות וללא קשר לתוצאות ההליך אשר לשמו פנה לערכאות.

 

 1.     המשתמש מצהיר כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שבכל עת יוכל לפנות לשירות הלקוחות לצורך הסרתו מרשימת התפוצה.

 

 1.     המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי או משפטי או כלל יעוץ.

 

שירות לקוחות:

לכל שאלה בנוגע למוצרים באתר, אופן תפעול המוצר וכו’ ניתן לפנות בדרכים הבאות:

מייל – [email protected]

טלפון – 03-556-8999

פקס – 03-5662259דילוג לתוכן